Een stad vol verhalen
Categorie Leesplezier
Groep Groep 1/2
Tags 60 min. Cultuureducatie
Terug

Een stad vol verhalen

De combinatie taal en beeldende kunst komt onder meer aan bod door middel van prentenboeken over de stad. Op school wordt het thema in de eerste les verkend middels een aantal (zoek)opdrachten en een prentenboek. In de tweede les in de bibliotheek luisteren de leerlingen naar het klassieke verhaal van Babar het olifantje. Het verhaal wordt visueel ondersteund met een vertelkastje. In het tweede deel van de les krijgen de leerlingen een speelse introductie op beeldende kunst. Vervolgens kiezen ze een kunst-werk uit de collectie van Kunstuitleen Amstelveen rondom het thema stad voor in de klas. Ter afsluiting volgt op school een verdiepingsles over verkeer in de stad aan de hand van Het grote verkeersboek van Tuk.

Drie lessen rondom het thema “de stad” op school, in de bibliotheek en in de Kunstuitleen Amstelveen.

Lespakket van 3 lessen in samenwerking met Cultuureducatie Amstelland.

Bestellen via https://www.cultuureducatie-amstelland.nl/een-stad-vol-verhalen/

Er zijn geen data meer beschikbaar voor deze les. Neem contact op met educatie@debibliotheekamstelland.nl