Meer dan een rijtje woorden
Categorie Leesplezier
Groep Groep 3, Groep 4
Tags Cultuureducatie
Terug

Meer dan een rijtje woorden

In het lesprogramma ontdekken de leerlingen hoe gedichten en versjes beelden, gevoelens en zelfs geluiden kunnen oproepen. Ze maken kennis met verschillende soorten gedichten en verzinnen nieuwe woorden. En natuurlijk schrijven de leerlingen zelf gedichten.

Lespakket van drie lessen in samenwerking met Cultuureducatie Amstelland.

Bestellen via https://www.cultuureducatie-amstelland.nl/meer-dan-een-rijtje-woorden/

Helaas zijn er geen datums meer beschikbaar.