Cursus Open Boek
Categorie Trainingen en bijeenkomsten
Tags Deskundigheidsbevordering Leesplezier
Prijzen
  • Per deelnemer € 450,00
  • Per deelnemer wordt via de offerte gefactureerd
Terug

Cursus Open Boek

De cursus Open Boek leidt een leerkracht op tot leescoördinator. In de opleiding leren cursisten verschillende boeksoorten kennen, werken ze met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en zo leesplezier te realiseren; een noodzakelijke voorwaarde voor leesmotivatie.
De werkvorm Vertel eens…, het praten over boeken volgens Aidan Chambers, loopt als een rode draad door deze scholing. Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten hun jaarplan, de kern van het leesplan, voor. Doet je school mee aan de Bibliotheek op school? Dan maakt het opleiden van een leescoördinator deel uit van deze aanpak.

De cursus Open Boek bestaat uit vijf bijeenkomsten van drie uur in de Bibliotheek en een afsluitende bijeenkomst.

De cursusdata voor 2024 zijn:
10 januari 2024, 7 februari, 6 maart, 3 april, 24 april van 15.00 - 18.00 uur in de Bibliotheek Stadsplein in Amstelveen.
De afsluitende bijeenkomst is op woensdag 29 mei 2024 van 19.30 - 21.00 uur.

Er zijn geen data meer beschikbaar voor deze les. Neem contact op met educatie@debibliotheekamstelland.nl