Voorleescoordinator
Categorie Trainingen en bijeenkomsten
Groep Peuters
Tags Voorlezen
Prijzen
  • Per deelnemer € 300,00
Terug

Voorleescoordinator

Een voorleescoördinator zorgt er voor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de instelling. De voorleescoördinator draagt met steun van het team en de manager zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, ouderbetrokkenheid, deelname aan leesactiviteiten en -projecten en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers.

Een voorleescoördinator legt in samenspraak met de leidinggevende het voorleesbeleid vast in een voorleesplan.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten met huiswerk op de volgende data:
Dinsdag 25 februari 2025, 9.00 - 12.30 uur
Dinsdag 8 april 2025, 9.00 - 12.30 uur
Dinsdag 13 mei 2025, 9.00 - 12.30 uur

Minimale deelname 5 personen, maximale deelname 12 personen.

Dag Datum Tijd
- 25 februari 2025
t/m 13 mei 2025
Bibliotheek Amstelveen Stadsplein