Voorleescoordinator
Categorie Trainingen en ouderbijeenkomsten
Groep Peuters
Tags Voorlezen
Prijzen
  • Per deelnemer € 250,00
Terug

Voorleescoordinator

Een voorleescoördinator zorgt er voor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de instelling. De voorleescoördinator draagt met steun van het team en de manager zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, ouderbetrokkenheid, deelname aan leesactiviteiten en -projecten en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers.

Een voorleescoördinator legt in samenspraak met de leidinggevende het voorleesbeleid vast in een voorleesplan.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten met huiswerk.
De bijeenkomsten zijn in najaar 2021 op dinsdag 26 oktober en dinsdag 7 december en donderdag 17 februari (2022) van 9:00 tot 12:30 uur in bibliotheek Westwijk in Amstelveen.

Dag Datum Tijd
- in overleg
23 aug. 2021 - 18 jul. 2022
in overleg Op de opvang of in de bibliotheek