Voorleescoordinator
Categorie Trainingen en ouderbijeenkomsten
Groep Peuters
Tags Voorlezen
Prijzen
  • Per deelnemer € 250,00
Terug

Voorleescoordinator

Een voorleescoördinator zorgt er voor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de instelling. De voorleescoördinator draagt met steun van het team en de manager zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, ouderbetrokkenheid, deelname aan leesactiviteiten en -projecten en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers.

Een voorleescoördinator legt in samenspraak met de leidinggevende het voorleesbeleid vast in een voorleesplan.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten met huiswerk.

Dag Datum Tijd
- in overleg
17 aug. 2020 - 9 jul. 2021
in overleg Op de opvang of in de bibliotheek