Voorleescoordinator
Categorie Trainingen en bijeenkomsten
Groep Peuters
Tags Voorlezen
Prijzen
  • Per deelnemer € 300,00
Terug

Voorleescoordinator

Een voorleesco├Ârdinator zorgt er voor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de instelling. De voorleesco├Ârdinator draagt met steun van het team en de manager zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, ouderbetrokkenheid, deelname aan leesactiviteiten en -projecten en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers.

Een voorleesco├Ârdinator legt in samenspraak met de leidinggevende het voorleesbeleid vast in een voorleesplan.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten met huiswerk op de volgende data:
Donderdag 15 februari 2024, 9.00 - 12.30 uur
Donderdag 21 maart 2024, 9.00 - 12.30 uur
Donderdag 18 april 2024, 9.00 - 12.30 uur

Minimale deelname 5 personen, maximale deelname 12 personen.

Er zijn geen data meer beschikbaar voor deze les. Neem contact op met educatie@debibliotheekamstelland.nl