Voorleescoordinator
Categorie Trainingen en ouderbijeenkomsten
Groep Peuters
Tags Voorlezen
Prijzen
  • Per deelnemer € 250,00
Terug

Voorleescoordinator

Een voorleescoördinator zorgt er voor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de instelling. De voorleescoördinator draagt met steun van het team en de manager zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, ouderbetrokkenheid, deelname aan leesactiviteiten en -projecten en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers.

Een voorleescoördinator legt in samenspraak met de leidinggevende het voorleesbeleid vast in een voorleesplan.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten met huiswerk.

De bijeenkomsten zijn in najaar 2022 op dinsdag 20 september, 1 november en 13 december van 9:00 tot 12:30 uur in bibliotheek Westwijk in Amstelveen.

Minimale deelname 5 personen, maximale deelname 12 personen.

Dag Datum Tijd
- in overleg
9 mei 2022 - 21 jul. 2023
in overleg in overleg