Ouderbetrokkenheid in de kinderopvang
Categorie Trainingen en bijeenkomsten
Groep Peuters
Tags Voorlezen
Prijzen
  • Per deelnemer € 100,00
Terug

Ouderbetrokkenheid in de kinderopvang

Zeker bij ouders die minder affiniteit hebben met lezen en boeken, is het belangrijk om voorlezen onder de aandacht te brengen. Maar hoe doe je dat nu het beste?
Het doel van deze training is dat je ouders voorlichting geeft en aanmoedigt om hun kinderen zo jong mogelijk (vanaf circa 3 maanden) in aanraking te brengen met boeken. We besteden aandacht aan meertalige gezinnen en aan (oorzaken van) laag taalvaardigheid. De pedagogisch medewerkers krijgen zicht op het belang van het contact met ouders en wordt er geoefend met verschillende gesprekstechnieken en contact maken met ouders. Hierbij worden tips en handvatten aangereikt.

De training beslaat één bijeenkomst.

In plaats van een training aan medewerkers kunnen we ook een informatieavond voor ouders verzorgen, met de prijs in overleg. Interesse? Neem dan contact ons met op via educatie@debibliotheekamstelland.nl

Er zijn geen data meer beschikbaar voor deze les. Neem contact op met educatie@debibliotheekamstelland.nl